The business of Gene regulation and the brain and opportunities of an aging society

JOIN OUR TEAM

มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมคุณภาพกับระบบ Social Network Marketing จากมืออาชีพมากกว่า คลิก Sign Up FREE! รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โอกาสทางธุรกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจนูสกินด้วย SWOT Analysis ขั้นสูง

SWOT‬ เป็นการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในองค์กรนั้นๆ ได้แก่ …

Strengths (S) จุดแข็งขององค์กร เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต

Weaknesses (W) จุดอ่อนขององค์กร

คือ ปัจจัยที่องค์กรเป็นรองต่อคู่แข่ง เช่น จุดอ่อนด้านปริมาณบุคลากร ซึ่งถือเป็นข้อด้อย ปัจจัยภายนอก ได้แก่
Opportunities (O) โอกาสทางธุรกิจ เป็นข้อดี
Threats (T) ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นข้อด้อย

CASE STUDY: SWOT Analysis ของธุรกิจ

Strengths จุดแข็ง


 1. เป็นระบบ Network Marketing ที่เปิดโอกาสให้คนทำธุรกิจสามารถสร้างเครือข่ายขยายทีมได้ไม่จำกัด (Frontline)
 2. มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ นักธุรกิจนูสกินทุกคน
  สามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลองค์กรหรือทีมได้
 3. ไม่ต้องมีหน้าร้าน นักธุรกิจนูสกิน ไม่ต้องเปิดร้านก็สามารถขายสินค้าได้
 4. ธุรกิจมีความเป็นอิสระ ทีมสามารถคิดไอเดียทำตลาดผลิตภัฑณ์เองได้ เช่น รีวิวสินค้าเอง
 5. ระบบธุรกิจนูสกิน สร้างอิสระให้แก่คนทำธุรกิจได้จริง
  นักธุรกิจนูสกินสามารถทำงานในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ
 6. ระบบธุรกิจนูสกินให้อิสระภาพทางการเงิน และเวลาได้
 7. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีเอจล็อค เป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
 8. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจำนวนมากมาย ร่วมถึงเทคโนโลยีเอจล็อค
 9. วิจัยยีนส์มนุษย์มามากกว่า 30 ปี โดย Life Gen Technologies มีข้อมูลยีนกว่า 25,000 ชนิด
 10. จ่ายคอมมิชั่นสูงสุด 43% ทำธุรกิจในไทยกว่า 20 ปี
 11. มีการลงทุนใน R&D ในระบบคลังยีนที่ใหญ่ที่สุดด้วยเงินทุนกว่า 350 ล้านบาท และสร้างศูนย์ NU SKIN INNOVATION CENTER ใช้เงินลงทุนเกือบ 4,000 ล้านบาท NU SKIN INNOVATION CENTER

Weaknesses จุดอ่อน


 1. คนทำธุรกิจนูสกินไม่ใช่พนักงานประจำ คนไม่เข้าใจ ไม่ศึกษา
  อาจนำไปถ่ายทอดแบบไม่ถูกต้อง ทำให้อื่นรำคาญ เช่น ตื้อขายของ
 2. นักธุรกิจนูสกินต้องมี Positive Thinking มากๆ (คิดบวก)
 3. ความขี้เกียจ ความอายต่อคนรอบข้าง (ไปสนใจคนอื่นๆ มากกว่าสนใจตัวเอง)

Opportunities (โอกาส)


 1. ประเทศไทยเข้าสู่ยุคประชากรผู้สูงอายุ ทุกๆ คนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วย
 2. ปัจจุบันผู้คนมีปัญหาเรื่องแก่ก่อนวัย เจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะคนวัยทำงาน
 3. เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายสร้างทีมไปยังต่างประเทศได้ถึง 54 ประเทศทั่วโลก
 4. ยุคนี้เป็นยุค Social Media นักธุรกิจสามารถสร้างระบบออนไลน์ให้เข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลก
 5. สินค้าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้คนมีอายุยืนยาว และมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
  สินค้าเทคโนโลยีใหม่ เช่น ageLOC me! ageLOC Y-Span
 6. เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ทุก ๆ 2 ปี

Threats (ความเสี่ยง)


 1. มีการฉ้อโกงเกิดขึ้น เช่น ขายสินค้าจัดโปรลดราคาเกินกว่าบริษัทกำหนด ซึ่งนำความเสียหายมาสู่แบรนด์ และนักธุรกิจได้
 2. กฏระเบียบในบางประเทศไม่เหมือนกัน การนำเข้าสินค้าจะแตกต่างกัน

(ข้อมูล SWOT โดย Firefly Business Success)

เริ่มต้นทำธุรกิจกับ FireflySuccess

หรือติดต่อทางโทรศัพท์: 094-451-4989 | Facebook

Nu Skin Brand Affiliates are independent contractors and are not employees of Nu Skin. The Nu Skin Brand Affiliate relationship is not intended or deemed to constitute a partnership, agency, employer-employee, or a joint venture relationship. The FireflySuccess | FFOP Platform is a Brand Affiliate-sponsored platform. By invitation, corporate employees may participate in this Brand Affiliate to provide information about company products and programs. However, Nu Skin assumes no responsibility or liability for the event.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *