Month: December 2015

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF-certified ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

รู้ยัง! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF-certified ( NSF/ANSI 173) ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง? ฉลากสินค้า นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ หลายๆ คนเน้นราคาถูก แต่หารู้ไม่ว่าเมื่อกินต่อเนื่องไปนานๆ อาจจะมีสารตกค้างในร่างกาย...
Read More

ageLOC® แบนร์ดภัณฑ์นวัตกรรมต่อต้านความเสื่อมชราระดับโลก

วันนี้ผมจึงอยากเล่าถึงการค้นพบสารใหม่ คือ Resveratrol ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจเป็นตัวช่วย ยืดอายุมนุษย์เรา ให้ยืนยาวขึ้นไปได้อีก 30-40% ครับ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal (WSL) เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับอายุยืนว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมาตั้งแต่ปี 1935 แล้วว่าลดการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานประมาณ 1/3 ของระดับปกติ หรือการจำกัดขอบเขตของการบริโภคแคลอรีอย่างเข้มงวดทำให้หนูอายุยืนมากขึ้น 30-40%...
Read More

4 ปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factors) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่า

นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส เผยความลับ Genetic factors ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืน (ฟื้นฟู) ความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่าอายุมากกว่า 100 ปี เผยแพร่เอกสารอ้างอิงวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ตีพิมพ์ในวารสาร Genes & Development journal โดย Jean-Marc Lemaitre จากสถาบัน Fonctionnelle Génomique (INSERM / CNRS / Université de Montpellier) และได้มีการศึกษา วิจัย ร่วมกับ AFP กระบวนการคืนความอ่อนเยาว์เกี่ยวข้องกับ 4 ปัจจัยทางพันธุกรรม genetic factors ต่อไปนี้...
Read More