Month: January 2016

ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes) ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก...
Read More

GDF-11 โปรตีนในเลือดที่อาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ (Harvard University) ได้ค้นพบว่าโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า GDF11 ที่สามารถเร่งการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ ซึ่งอาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและช่วยให้อวัยวะต่างๆ ย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง โดยนักวิจัยกลุ่มนี้ได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์ Science magazine และทาง Circulation Research ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต...
Read More

เทคโนโลยีในอนาคตธุรกิจบนโมเลกุล Next-generation Gene Expression Array

ธุรกิจบนโมเลกุลเทคโนโลยีใหม่ สิบปีที่ผ่านมา ผู้เขียนตื่นเต้นที่ได้เห็นเทคโนโลยี ภาพวินิจฉัย ที่เอาเตียงผู้ป่วยเข้าอุโมงค์ไปทั้งตัว TOMOGRAPHY ทำให้เห็นภาพตัดทางขวางของอวัยวะทั้งหมดในร่างกาย เหมือนเทคนิค X-ray ยุคใหม่ แต่สำหรับแล็บเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่ในอนาคต คงมีเรื่องตื่นเต้น เพราะจะมีเครื่องวินิจฉัยทางโมเลกุลเทคโนโลยีเข้าไทยเป็น genetic IVD tests เนื่องจากผู้ผลิตจำหน่ายชั้นนำจำนวนมากได้วิจัยและพัฒนา...
Read More