Category: NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

Genetic tests ตรวจยีนส์ก่อนสาย…ป้องกันก่อนกลายพันธุ์

ยีนส์ คือรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์เราเองก็มีรหัสพันธุกรรมนี้อยู่ในร่างกาย เป็นรหัสที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ ทุกเซลล์จะมีเหมือนกันหมด โดยยีนส์จะควบคุมลักษณะการแสดงออกของคน...
Read More

เภสัชพันธุศาสตร์ ศาสตร์ใหม่ในการรักษาโรค (Next Generation Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

จากโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ (human genome project) ที่สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2003 ทำให้ความรู้เรื่องยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับพยาธิกำเนิดระดับโมเลกุล และยีนก่อความเสี่ยงต่อโรคมีมากขึ้น ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการรักษาโรคในเวชปฏิบัติและนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่จำเพาะตามพื้นฐานทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ข้อมูลความรู้จำนวนมหาศาลที่ได้จากโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ขึ้นที่มีชื่อลงท้ายด้วย...
Read More

Next Generation Personalized Medicine ยุคใหม่การรักษาโรคทางพันธุกรรมโดยใช้ยาตามยีนของผู้ป่วย

โครงการถอดจีโนมคนไทยรายแรกจะนำไปสู่การรักษาแบบใช้ยาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับยีนของแต่ละคน เตรียมถอดจีโนมคนไทยรายแรก วางฐานการรักษาแบบใช้ยาตามยีนนักวิจัยรามาประกาศถอดจีโนมคนไทยรายแรก สุ่ม 1 ตัวอย่างชายไทยแต่ไม่เปิดเผยนาม สร้างฐานข้อมูลอ้างอิงละเอียดที่สุด 3 พันล้านเบส เพื่อวิเคราะห์ลำดับโปรตีน และค้นหายาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล คาดใช้เวลา 3-5 ปี...
Read More

ป้องกันโรคร้ายด้วย “สารต้านอนุมูลอิสระ” กันเถอะ

บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระมีงานวิจัยมากมายบ่งชี้ว่า สารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรคในปัจจุบันโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนรอบตัวเราเป็นจำนวนมาก อย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดไปจนถึงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน โรคตา หรือ ภาวะการชราภาพของร่างกาย ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักส่วนนึงมาจากเจ้าสิ่งที่เรียกันว่า “อนุมูลอิสระ” น้อยคนนักที่จะเข้าใจและตระหนักถึงเจ้าวายร้ายตัวนี้...
Read More

5 เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ Pharmanex

ชั่งใจสักนิด ก่อนคิดกินอาหารเสริม “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณจะมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะผ่านการทดสอบ” Nu Skin และ Pharmanex มีนักวิทยาศาสตร์ทำงานประจำ 75 คน และ 20 คนเป็นจบปริญญาเอก (ดร.) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ...
Read More

เจาะเทรนด์โลก 2015 “อิสระจากกาลเวลา” Anti-Aging technology

คนสมัยโบราณเชื่อว่าสุขภาพและโรคภัยเป็นสิ่งที่เทพเจ้าบันดาล วิธีการรักษาส่วนใหญ่จึง อยู่ในรูปแบบการสวดอ้อนวอนเพื่อให้หายจากโรค และถูกนำไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ จึงทำให้การเจ็บป่วยไม่สามารถแยกออกจากเรื่องของพิธีกรรมและศาสนา...
Read More

ถอดสลักเมกะเทรนด์ใน Silicon Valley กับภารกิจใหม่ Next Generation DNA Technology

Silicon Valley โอกาสทางธุรกิจใหม่ Next-Generation Anti aging ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ทำให้มนุษย์ต้องมีชีวิตที่ยืนยาว 3 มหาเศรษฐีแห่ง Silicon Valley ทุ่มสุดตัว สนับสนุน entrepreneurs หรือผู้ประกอบการใหม่เทคโนโลยีด้านสุขภาพ...
Read More

ความรู้เกี่ยวกับชนิดของ “วิตามิน”

วิตามินเป็นสารอาหารธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งพบได้แต่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้น เช่น พืชและสัตว์ วิตามินเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ เพื่อการเจริญเติบโต พลังงาน และเพื่อสุขภาวะโดยรวมทั้งหมดของร่างกายคนเรา...
Read More

อนุมูลอิสระ คืออะไร?

อนุมูลอิสระ เป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆ ทำให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของ ริ้วรอย แก่ก่อนวัย และโรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ที่หนักสุด คือ การก่อตัวเป็นเนื้อร้าย หรือ เซลล์มะเร็งนั้นเอง...
Read More

วิตามิน อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่ ?

ถ้าคนเรารับประทานอาหารเพียงพอ รับประทานวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้เพียงพอก็ไม่จำเป็นต้อง รับประทานก็ได้ แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันไปรับประทานเป็นอาหารฟาสฟูดส์ หรือว่าอาหารแช่แข็ง ซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารลดลง ทำให้บางทีเราได้รับสารอาหารหรือแร่ธาตุไม่เพียงพอ...
Read More