Tag: Aging

Aging 101: Mechanism of Aging – กลไกของความชรา

ทำไม? คุณเคยตั้งข้อสงสัยหรือไม่ว่า… ทำไม… เวลาผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นแล้วจะเริ่มมีประจำเดือน? ทำไม… เมื่อผู้หญิงย่างเข้าสู่อายุ 45 ปี ถึงเริ่มหมดประจำเดือน? ทำไม… เด็กผู้ชายถึงเสียงแหบตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่น? ทำไม… ตอนอายุเข้าวัย 50 ปี คนเราถึงเริ่มมีผมหงอก? (30 ต้นๆ ก็มาล่ะ 555) ทำไม … ? (อีกมากมาย)...
Read More

ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes) ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก...
Read More

DNA Aging Telomerase ความหวังใหม่ของยาอายุวัฒนะ “ย้อนวงจรชีวิตกลับสู่วัยเด็ก”

ทุกๆ ครั้งที่เซลล์ร่างกายของเราแบ่งตัว โครโมโซมของเซลล์นั้นจะหดสั้นลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางเทคนิคของโครงสร้างกระบวนการ DNA Replication ดังนั้นในสาย DNA ของเซลล์สิ่งมีชีวิตจึงจะมี “หาง” อยู่ตรงปลายสาย หางของ DNA นี้เรียกว่า “Telomere” จริงๆ มันก็คือลำดับเบสซ้ำๆ เรียงต่อกันไป telomeres นี้ก็ไม่ได้ยาวเท่ากันในทุกเซลล์ บางเซลล์ก็สั้น บางเซลล์ก็ยาว ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ telomeres ก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆ จนพอถึงจุดหนึ่ง เซลล์ก็จะไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป และตายในที่สุด...
Read More