“ageLOC” แบรน์ดเหนือระดับสำหรับคนพิเศษ…เช่นคุณ THE SUCCESS FORMULA ของ นู สกิน สู่การเป็นผู้นำด้าน ANTI-AGING นู สกิน กำเนิดขึ้นจากปรัชญาเริ่มแรกของผู้ก่อตั้งที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่รวมไว้แต่สิ่งที่ดี ปราศจากสิ่งที่เป็นโทษ (ALL OF THE GOOD, NONE OF THE BAD) พัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความแตกต่างที่พิสูจน์ได้” และวันนี้ นู สกิน พร้อมด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่น และครบทุกมิติเพื่อพัฒนาสู่ก้าวต่อไปของการเป็นผู้นำด้านการต่อต้านความเสื่อมชราตัวจริง...