Tag: gene

DNA 101 : ความรู้พื้นฐานเรื่อง DNA, RNA

“ชีวิต” กับ “ความตาย” เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน? DNA บอกตั้งแต่ลักษณะภายนอกอันหลากหลายของสิ่งชีวิตจนถึงกลไกอันซับซ้อนของปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ ตั้งแต่ข้อมูลที่กำหนดลักษณะของตัวเราในปัจจุบัน สืบค้นย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษในอดีต คาดการณ์ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในอีกหลาย 10 ปี ข้างหน้าจนถึงบอกแนวโน้มลักษณะของลูกหลานในอนาคต ล้วนแต่อยู่บน DNA ครับ...
Read More

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันภายใต้การควบคุมของ “ยีน” ล้มเหลว

เคยสังเกตบ้างไหมว่า “ทำไม” บางคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย แต่ “ทำไม” บางคนจึงป่วยบ่อย ซึ่งต้นต่อของสาเหตุคือ ระบบภูมิคุ้มกันภายใต้การควบคุมของ “ยีน” ล้มเหลว ในปัจจุบันเชื้อไวรัสและเชื้อโรค มีพัฒนาการที่รวดเร็ว เกิดเป็นสายพันธ์ต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A...
Read More

GDF-11 โปรตีนในเลือดที่อาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ (Harvard University) ได้ค้นพบว่าโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า GDF11 ที่สามารถเร่งการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ ซึ่งอาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและช่วยให้อวัยวะต่างๆ ย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง โดยนักวิจัยกลุ่มนี้ได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์ Science magazine และทาง Circulation Research ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต...
Read More