Tag: genome

Color Genomics พร้อมสั่นสะเทือนวงการแพทย์! ปล่อยนวัตกรรมการตรวจสอบมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกด้วยยีนจากน้ำลาย

ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจมะเร็งด้วยน้ำลายของ “Color Genomics” จะต้องส่งหลอดเก็บน้ำลายกลับไปยังบริษัททางไปรษณีย์ โดยอุปกรณ์ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อวินัจฉัยมะเร็งด้วยน้ำลายในราคา 249 เหรียญสหรัฐ (ราวๆ 8,740 บาท)...
Read More

สิ้นสุดโครงการศึกษาจีโนมมะเร็ง กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่

นักพันธุศาสตร์อภิปรายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนจากการหาลำดับจีโนมไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของจีโนม กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่...
Read More