Tag: Google

ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes) ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก...
Read More

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Google, Calico ทำยาต่อต้านความชรา หรือออกผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย

คุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่? เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีชีวิตอยู่ยาวขึ้น และจะเกิดอะไรขึ้นถ้า Google ทำยาต่อต้านความชรา หรือออกผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย? ปี 2013 ซีอีโอกูเกิลประกาศตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ “แคลิโค (Calico)” หรือชื่อเต็มว่า California Life Company เพื่อให้ชาวโลกมีนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ช่วยให้แข็งแรงและฟิตอยู่เสมอ อีกสิ่งที่ทำให้โครงการนี้ได้รับความสนใจมาก คือ การดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีววิทยาอย่างอาร์เธอร์ เลวินสัน มาเป็นซีอีโอของบริษัท Calico...
Read More

Google เริ่มทดสอบนวัตกรรมเม็ดยาอนุภาคนาโนตรวจหาเซลล์มะเร็งในร่างกาย

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน search engine ทุ่มคิดค้นนวัตกรรมลำ้ๆ เพื่อมนุษย์ชาติ (หรือเพื่อมวลมหาประชาชน) เมื่อปี 2014 ยังจำข่าวเรื่องงานวิจัยสร้างอนุภาคนาโนไหลตามกระแสเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งที่ทีม Google X กำลังทำอยู่ได้ไหม ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google X ลงทุนทำผิวหนังมนุษย์เทียมเพื่อใช้ทดสอบการทำงานของอนุภาคที่ว่านี้ด้วย...
Read More