นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส เผยความลับ Genetic factors ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืน (ฟื้นฟู) ความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่าอายุมากกว่า 100 ปี เผยแพร่เอกสารอ้างอิงวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ตีพิมพ์ในวารสาร Genes & Development journal โดย Jean-Marc Lemaitre จากสถาบัน Fonctionnelle Génomique (INSERM / CNRS / Université de Montpellier) และได้มีการศึกษา วิจัย ร่วมกับ AFP กระบวนการคืนความอ่อนเยาว์เกี่ยวข้องกับ 4 ปัจจัยทางพันธุกรรม genetic factors ต่อไปนี้...