Tag Archives: LifeGen

2 ปัจจัยที่ควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมากมาย ที่ระบุประสิทธิภาพด้านการต่อต้านความเสื่อมชรา หรือ Anti-aging ข้อมูลต่อไปนี้จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพ โดยการกินอาหารเสริมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันเลยครับ …

ปฏิวัติวงการแพทย์ GeneChip technology เทคโนโลยียีนชิป

LifeGen Technologies

GeneChip technology เทคโนโลยียีนชิป เทคโนโลยียีนชิป (GeneChip technology) เป็นเทคนิคดีเอ็นเอไมโครแอร์เรย์ (DNA microarray) ขั้นสูง ดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิป (microchip) ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

เจาะลึกงานวิจัย: รู้ทันวารสารวิชาการ Open Access ภัยเงียบที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Academic journals / Scholarly journals

เจาะลึกงานวิจัยรู้ทันวารสารวิชาการ Open Access และภัยเงียทที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บริษัทเถื่อนจะชอบอ้างเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญคนไทยชอบของถูก เรามาดูกันว่าหากต้องการการสืบค้นข้อมูลเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จะสามารถทำได้อย่างไรและจะใช้อะไรในการประเมินเชิงคุณภาพของวารสารและงานวิจัย

ageLOC® แบนร์ดภัณฑ์นวัตกรรมต่อต้านความเสื่อมชราระดับโลก

วันนี้ผมจึงอยากเล่าถึงการค้นพบสารใหม่ คือ Resveratrol ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจเป็นตัวช่วย ยืดอายุมนุษย์เรา ให้ยืนยาวขึ้นไปได้อีก 30-40% ครับ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal (WSL) เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับอายุยืนว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมาตั้งแต่ปี 1935 แล้วว่าลดการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานประมาณ 1/3 ของระดับปกติ หรือการจำกัดขอบเขตของการบริโภคแคลอรีอย่างเข้มงวดทำให้หนูอายุยืนมากขึ้น 30-40%

จากยีนสู่โปรตีน-ทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ageLOC Y-SPAN

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (The Human Genome Project) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและจีน นำโดยสถาบันวิจัยรหัสพันธุกรรมมนุษย์แห่งชาติ (National Human Genome Research Institute: NGHRI) ของสหรัฐฯ มีภารกิจในการศึกษารหัสพันธุกรรมของมนุษย์เพื่อถอดรหัสการจัดเรียงตัวของ DNA เพื่อทำแผนที่ยีนทั้งหมดในโครโมโซม