Tag: Medicine

การแพทย์แผนอนาคต: ทำนายโรคก่อนเกิดโรค

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแพทย์สามารถค้นพบยีนที่แสดงถึงโรคและอาการเจ็บป่วยก่อนที่พวกมันจะเกิดขึ้นได้? จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่กลุ่มนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) กำลังทำการวิจัยอยู่ในขณะนี้ ในชื่อเรื่องงานวิจัย “Clinseq” โดยการใช้จำนวนจีโนมจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีกว่า 1,000 คน...
Read More

Next Generation Personalized Medicine ยุคใหม่การรักษาโรคทางพันธุกรรมโดยใช้ยาตามยีนของผู้ป่วย

โครงการถอดจีโนมคนไทยรายแรกจะนำไปสู่การรักษาแบบใช้ยาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับยีนของแต่ละคน เตรียมถอดจีโนมคนไทยรายแรก วางฐานการรักษาแบบใช้ยาตามยีนนักวิจัยรามาประกาศถอดจีโนมคนไทยรายแรก สุ่ม 1 ตัวอย่างชายไทยแต่ไม่เปิดเผยนาม สร้างฐานข้อมูลอ้างอิงละเอียดที่สุด 3 พันล้านเบส เพื่อวิเคราะห์ลำดับโปรตีน และค้นหายาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล คาดใช้เวลา 3-5 ปี...
Read More