คนสมัยโบราณเชื่อว่าสุขภาพและโรคภัยเป็นสิ่งที่เทพเจ้าบันดาล วิธีการรักษาส่วนใหญ่จึง อยู่ในรูปแบบการสวดอ้อนวอนเพื่อให้หายจากโรค และถูกนำไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ จึงทำให้การเจ็บป่วยไม่สามารถแยกออกจากเรื่องของพิธีกรรมและศาสนา...